top of page

Koesterkuur privacybeleid

Myrthe Rombauts/koesterkuur, gevestigd aan Kerkstraat 75 1790 Affligem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.koesterkuur.be

Kerkstraat 75 1790 Affligem

Myrthe Rombauts is de Functionaris Gegevensbescherming van koesterkuur. Ze is te bereiken via myrthe@koestkerkuur.be

 

1. Door gebruik te maken van www.koesterkuur.be ga je akkoord met ons privacybeleid.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Myrthe Rombauts/koesterkuur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Postcode

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

 

Wanneer jij een afspraak maakt, verzamelt Myrthe Rombauts/koesterkuur jouw naam en voornaam, mailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren over deze afspraak. Deze gegevens zijn verplicht in te geven voor het uitvoeren van de overeenkomst (afspraak).

 

Wanneer jij een afspraak maakt, verzamelt Myrthe Rombauts/koesterkuur jouw postcode. Dit is niet verplicht in te vullen. De postcode wordt enkel gebruikt om een algemeen overzicht te hebben van de klanten van Myrthe Rombauts/koesterkuur.

 

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via myrthe@koestkerkuur.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. koesterkuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

koesterkuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor de verzamelde persoonsgegevens, deze termijn gaat in bij de start van het jaar waarin jij jouw laatste afspraak maakte.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Myrthe Rombauts/koesterkuur garandeert jou dat jouw gegevens nooit aan derden zullen doorverkocht of doorgegeven worden, tenzij voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van koesterkuur worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden om het bezoek- en klikgedrag te analyseren met als doel de werking van de website te verbeteren.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door koesterkuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar myrthe@koestkerkuur.be.

 

koesterkuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

koesterkuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via myrthe@koestkerkuur.be.

bottom of page